Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty IDICO-LINCO

0

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO trân trọng gửi đến Quý cổ đông Công ty kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:DAI-HOI-CO-DONG-THUONG-NIEN

Chia sẻ