Quyết định. Về việc lựa chọn đơn vị soát xét BC tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2018 & kiểm toán BC tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

0
14

Click xem Quyết định

LEAVE A REPLY