Giao hữu bóng đá giữa Idico-Linco và CPA Việt Nam (EHom3)

0

Ngày 19/3/2018, đội bóng đá của Công ty IDICO-LINCO đá bóng giao hữu với đội CPA Việt Nam (EHom3) tại sân bóng đá Thành Long, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chia sẻ