Công bố thông tin Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO

0

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty thông tin nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

CONG-BO-THONG-TIN-NHAN-SU-CONG-TY IDICO-LINCO

Chia sẻ